Noord-Brabant

Werkzaamheden aan de netten

Om dagelijks te voldoen aan de vraag naar energie, heeft Endinet op sommige plaatsen de capaciteit van de netten verhoogd. Ook is de kwaliteit van de gasnetten op verschillende plaatsen verbeterd om de kans op storingen verder te verkleinen. Samen met regionale overheden zijn de mogelijkheden van lokale duurzame opwekking van energie verkend en op enkele locaties uitgeprobeerd. Bij het saneren van de leidingen is zo veel mogelijk de combinatie gezocht met reconstructies en andere gemeentewerken om de overlast voor de omgeving te beperken. Ook is begonnen met het saneren van enkele verdeelstations voor elektriciteit. De werkzaamheden aan het hoofdverdeelstation in Tongelre zijn in 2015 afgerond.

Project Airey

Om de effecten van grootschalige zonne-energie in onze netten te bepalen, is in Eindhoven het project Airey opgezet. In 2015 zijn huizen voorzien van zonnepanelen en schakelstations van extra meetapparatuur. Doel is om inzicht te krijgen van het effect is op de netwerken van Endinet.

Smart cities en communities in Eindhoven

In 2015 heeft Endinet actief meegewerkt aan Europese onderzoeken en initiatieven op het gebied van smart cities en communities. Er zijn projecten gepland op het gebied van vermindering van gasverbruik