Personalia RvC

De heer mr. E.M. d’Hondt (1944)

De heer J.C. van Winkelen (1945)

Mevrouw prof. dr. J.G. van der Linde (1957)

De heer B. Roetert (1956))

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer (1959)

Voorzitter

De heer mr. E.M. d’Hondt (1944)

Nationaliteit: Nederlandse
Datum van eerste benoeming 30 juni 2009
Einde huidige termijn: 2017

Commissie: waarnemend voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie (tot 1 augustus 2015)
Eerdere relevante functies: voorzitter Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, burgemeester van Nijmegen
Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Brink Groep B.V 1, lid van de Raad van Commissarissen BMC Groep B.V1, voorzitter bestuur GGD Nederland en GHOR Nederland, voorzitter Liniecommissie Nieuwe Hollandse Waterlinie, voorzitter Bestuur Stichting Montesquieu, lid Bestuur Academie voor Wetgeving, lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland

Vice-voorzitter

De heer ir. J.C. van Winkelen (1945)

Nationaliteit: Nederlandse
Datum van eerste benoeming 30 juni 2009
Einde huidige termijn: 2016

Commissie: voorzitter Auditcommissie
Eerdere relevante functies: voorzitter Raad van Bestuur Vitens N.V., directeur N.V. Nuon Water
Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Douma Staal B.V., lid Raad van Commissarissen Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire, vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, adviseur Hak N.V.

 

Mevrouw prof. dr. J.G. van der Linde (1957)

Nationaliteit: Nederlandse
Datum van eerste benoeming 29 oktober 2009
Einde huidige termijn: 2017

Commissie: lid Auditcommissie
Beroep/hoofdfunctie: directeur van het Clingendael International Energy Programme
Relevante nevenfuncties: hoogleraar Geopolitiek en Energie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, lid Raad van Commissarissen Wintershall Nederland B.V.1, lid Raad van Commissarissen Wintershall Noordzee B.V.1, lid International Advisory Board KAPSARC

De heer B. Roetert (1956)

Nationaliteit: Nederlandse
Datum van eerste benoeming 19 februari 2015
Einde huidige termijn: 2019

Commissie: voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie (vanaf 1 augustus 2015)
Beroep/hoofdfunctie: directeur/eigenaar van Advies, Bestuur en Toezicht (AB&T)
Eerdere relevante functies: CEO Schuitema N.V. en directievoorzitter Friesland Foods West Europa
Relevante nevenfuncties: bestuursvoorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), bestuursvoorzitter Food Valley NL, voorzitter Raad van Commissarissen Jan Linders Supermarkten 1, voorzitter Raad van Commissarissen BVO Vitesse Arnhem, voorzitter Raad van Commissarissen Scherpenzeel B.V., commissaris Rabobank Westland (t/m 31-12-2015), commissaris Royal Smilde 1, commissaris Streekselecties, voorzitter Raad van Advies SMEVA Valkenswaard, lid Raad van Advies Hessing Supervers, penningmeester Afvalfonds Verpakkingen, bestuurslid DDL/DDZ Duurzaam Levensmiddelen Keten

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer (1959)

Nationaliteit: Nederlandse
Datum van eerste benoeming 30 juni 2009
Einde huidige termijn: 2016

Commissie: lid Auditcommissie en waarnemend lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie
Beroep/hoofdfunctie: bestuursadviseur op gebied van strategie en governance/directeur adviesbureau Stranergy
Eerdere relevante functies: CEO Currence Holding B.V., CEO Divisie KPN Business Solutions, lid Hoofddirectie Achmea Bank Holding N.V., voorzitter directie Staalbankiers N.V.
Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen LeasePlan Corporation N.V.1, lid Raad van Toezicht Nederlandse Publieke Omroep1 (t/m 31-12-2015), adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Nedap, gastdocent Nyenrode Business Universiteit en de Erasmus Universiteit, voorzitter Monitoring Commissie Accountancy