WNT

De WNT is van toepassing op de netbeheerders Liander N.V. en Endinet B.V. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over de bezoldiging van (gewezen) reguliere functionarissen en ontslagvergoedingen die in het verslagjaar boven de gestelde norm uitkomen. In de separate jaarberichten van beide netbeheerders, die in het tweede kwartaal van 2016 zullen worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT vereisten.