Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agio- reserve

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

Hedge- reserve

Herwaar- derings- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2014

684

671

496

-

24

1.212

288

3.375

         

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-

18

-

-

18

Nettoresultaat 2014

-

-

-

-

-

-

323

323

         

Totaalresultaat 2014

-

-

-

-

18

-

323

341

         

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-

-12

-

-12

Dividend 2013

-

-

-

-

-

-

-125

-125

Bestemming resultaat 2013

-

-

-

-

-

163

-163

-

         

Per 31 december 2014

684

671

496

-

42

1.363

323

3.579

         

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-

11

-

-

11

Nettoresultaat 2015

-

-

-

-

-

-

235

235

         

Totaalresultaat 2015

-

-

-

-

11

-

235

246

         

Overig1

-

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-

-12

-

-12

Dividend 2014

-

-

-

-

-

-

-125

-125

Bestemming resultaat 2014

-

-

-

-

-

198

-198

-

         

Per 31 december 2015

684

671

496

-

53

1.548

235

3.687