Deelnemingen in dochterondernemingen

Deelnemingen in dochterondernemingen worden gepresenteerd tegen nettovermogenswaarde, die is bepaald op basis van de IFRS-grondslagen die worden gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening. Op overnamedatum wordt het verschil tussen de overgedragen vergoeding en de nettovermogenswaarde afzonderlijk als goodwill geactiveerd.