Noot 38 Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa bestaat uit goodwill die verband houdt met de aankoop van Endinet (€ 97 miljoen) en Stam (€ 7 miljoen), zie noot [4]. En voor 2014 en 2015 zijn CDMA licenties (€ 3 miljoen) opgenomen, zie noot [5].