Noot 44 Langlopende verplichtingen

De rentevoeten en de aflossingen van de langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2015

2014

Boekwaarde per 1 januari

1.764

1.886

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

475

162

Aflossingen

-579

-284

Totaal

-104

-122

   

Boekwaarde per 31 december

1.660

1.764

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Achtergestelde leningen

8,6%

8,6%

5

5

81

86

Onderhandse en groene leningen

2,1%

2,9%

20

1

13

19

Euro Medium Term Notes

3,7%

3,9%

400

-

1.095

1.494

Euro Commercial Paper

0,4%

0,6%

46

153

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

-

-

6

       

Boekwaarde per 31 december

  

471

159

1.189

1.605

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.