Noot 1 Bedrijfscombinaties

Algemeen

2015

In december 2014 heeft Alliander Netz Heinsberg GmbH met EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH overeenstemming bereikt omtrent de aankoop van het gasnet in de gemeente Waldfeucht met ingang van 1 januari 2015. Hiervoor was begin 2014 de concessie gewonnen. De koopprijs van het gasnet bedraagt € 3 miljoen en is begin januari 2015 voldaan. De looptijd van de overeenkomst bedraagt 20 jaar (tot en met 8 februari 2035).

2014

In december 2013 heeft Alliander Netz Heinsberg GmbH met EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH overeenstemming bereikt omtrent de aankoop van het gasnet in de gemeente Heinsberg met ingang van 1 januari 2014. Hiervoor was ultimo 2012 de concessie verworven. De koopprijs van het gasnet bedraagt € 10 miljoen en is begin januari 2014 voldaan. De looptijd van de concessie bedraagt 20 jaar (tot en met 31 december 2032).

De allocatie van de overnameprijzen is in onderstaand overzicht vermeld:

€ miljoen

Reële waarde per 1 januari 2015

Reële waarde per 1 januari 2014

Materiële vaste activa

3

9

Totaal activa

3

9

Totaal verplichtingen

-

-

Netto verworven activa

3

9

   

Koopsom

  

Cash

3

10

   

Af: netto verworven activa

-3

-9

Goodwill

-

1

Toelichting

De totale overnamesom bedroeg op 1 januari 2015 respectievelijk 1 januari 2014 € 3 miljoen en € 10 miljoen. Beide transacties zijn uit eigen middelen betaald. De acquisities zijn toegerekend aan het segment ‘Overig’.

Netto verworven activa (€ 3 miljoen in 2015 en € 9 miljoen in 2014). De netto verworven activa hebben bij beide transacties betrekking op netten, aansluitingen en meters.

Goodwill

De goodwill van € 1 miljoen bij de acquisitie van het gasnet in Heinsberg heeft betrekking op de te verwachten synergie-effecten.

Overig

De totale kosten gemoeid met de acquisitie van de gasnetten in Waldfeucht (2015) en Heinsberg hebben (2014) € 0,3 miljoen bedragen. Deze kosten zijn in de winst-en-verliesrekeningen over 2012 tot en met 2014 verwerkt. De netto-omzet van deze netten bedraagt jaarlijks ongeveer € 2 miljoen. Het nettoresultaat over dezelfde periode bedraagt op jaarbasis € 0,5 miljoen.