Noot 6 Voor verkoop beschikbare financiële activa 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

€ miljoen

 

Boekwaarde per 1 januari 2014

297

  

Mutaties 2014

 

Valuta-omrekeningsverschillen

37

Reële waardeveranderingen

25

Totaal

62

  

Boekwaarde per 31 december 2014

359

  

Mutaties 2015

 

Valuta-omrekeningsverschillen

28

Reële waardeveranderingen

15

Contractuele beëindiging financieel actief

-173

Totaal

-130

  

Boekwaarde per 31 december 2015

229

  

Langlopend deel voor verkoop beschikbare financiële activa

229

Kortlopend deel voor verkoop beschikbare financiële activa

-

De post voor verkoop beschikbare financiële activa ultimo 2015 bestaat uit beleggingen in schuldpapier van een grote internationale onderneming die dient ter dekking van verplichtingen uit hoofde van twee cross border leasecontracten (2014: € 200 miljoen). De boekwaarde van de gerelateerde leaseverplichtingen bedraagt € 162 miljoen (2014: € 144 miljoen).

De ultimo 2014 voor verkoop beschikbare kortlopende activa (€ 159 miljoen) zijn per 22 juni 2015 contractueel beëindigd en door Alliander per bank ontvangen.