Noot 7 Overige financiële activa (inclusief kortlopend deel)

Overige financiële activa

€ miljoen

Vorderingen, leningen en overig

Boekwaarde per 1 januari 2014

125

  

Effectief interestpercentage 2014

1%

  

Mutaties 2014

 

Verstrekte leningen

539

Terugbetaalde leningen en interest

-596

Totaal

-57

  

Boekwaarde per 31 december 2014

68

  

Effectief interestpercentage 2015

1%

  

Mutaties 2015

 

Verstrekte leningen

184

Terugbetaalde leningen en interest

-182

Afwaardering lening minderheidsdeelneming

-3

Totaal

-1

  

Boekwaarde per 31 december 2015

67

  

Langlopend deel overige financiële activa

42

Kortlopend deel overige financiële activa

25

De boekwaarde van de overige financiële activa bestond aan het eind van 2015, conform voorgaand jaar, uit vorderingen, leningen en geactiveerde kosten gedenomineerd in euro. De in 2014 en 2015 verstrekte en terugbetaalde leningen bestaan voornamelijk uit kortlopende deposito’s. De vorderingen ultimo 2015 bestaat conform voorgaand jaar voor € 25 miljoen uit kortlopende deposito’s. In 2015 en 2014 is hierbij tevens inbegrepen een langlopende vordering van € 17 miljoen op de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg.