Noot 9 Voorraden 

Voorraden

€ miljoen

2015

2014

Grond- en hulpstoffen

44

33

Gereed product

10

7

   

Boekwaarde per 31 december

54

40

De impairments op voorraden in 2015 zijn € 5 miljoen  (2014: nagenoeg nihil).