Aangehouden voor verkoop Endinet

Op 24 maart 2015 hebben Alliander en Enexis een overeenkomst op hoofdlijnen ondertekend inzake de transactie waarbij Enexis Holding haar netwerkgebieden in Friesland en Noordoostpolder (Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V.) verkoopt aan Alliander en Alliander op zijn beurt Endinet Groep verkoopt aan Enexis. Op 27 juli 2015 is hiervoor de Sale and Purchase Agreement (SPA) getekend en de transactie is op 1 januari 2016 geëffectueerd. Met de ondertekening van de overeenkomst op hoofdlijnen wordt voldaan aan de voorwaarden van IFRS 5 voor een classificatie van Endinet in de geconsolideerde balans van Alliander als 'aangehouden voor verkoop' vanaf 24 maart 2015 en in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening als beëindigde bedrijfsactiviteit. De 'aangehouden voor verkoop' classificatie houdt in dat vanaf 24 maart 2015 alle activa en verplichtingen van Endinet in de geconsolideerde balans van Alliander zijn geherrubriceerd naar de balansrekeningen ‘activa aangehouden voor verkoop’ en ‘verplichtingen die samenhangen met de activa aangehouden voor verkoop’. Voorts wordt vanaf 24 maart 2015 niet meer afgeschreven op de activa van Endinet. Daarnaast worden eerst alle intercompany posities tussen Alliander en Endinet geëlimineerd, voordat verantwoording als 'aangehouden voor verkoop' en 'beëindigde bedrijfsactiviteiten' plaatsvindt.

De classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteiten betekent dat het geconsolideerde netto resultaat van Endinet Groep zichtbaar in de winst-en-verliesrekening van Alliander is verantwoord. Voor vergelijkingsdoeleinden is dit ook toegepast op de cijfers van Alliander over 2014.

Een en ander betekent dat in de afzonderlijke posten van de winst-en-verliesrekening van Alliander Endinet niet meer is meegenomen. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren zijn de betreffende Endinet-posten over 2014 en 2015 separaat in onderstaande grafieken vermeld. In de jaren 2011 tot en met 2013 is Endinet meegenomen in de hierna volgende grafieken.