Financiële resultaten 2015

Ons financiële model van inkomsten en uitgaven bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder is ons financiële model schematisch weergegeven.

Toelichting op de belangrijkste financiële stromen binnen Alliander

De inkomsten van Alliander bestaan voor ongeveer 85% uit gereguleerde inkomsten van de netbeheerders Liander en Endinet en voor circa 15% uit overige inkomsten. Hierbij valt te denken aan inkomsten van de buitenland activiteiten, inkomsten op het gebied van nieuwe activiteiten en andere inkomsten zoals die uit verhuur van grootverbruikmeters en transformatoren en inkomsten uit werkzaamheden van andere al dan niet gereguleerde bedrijven. De netbeheerders publiceren zelfstandig een jaarbericht over hun prestaties in 2015. Dit jaarbericht zal in het tweede kwartaal van 2016 verschijnen.

De belangrijkste uitgaven hebben betrekking op instandhoudingswerkzaamheden voor de elektriciteits- en gasnetten en de operationele kosten t.b.v. alle overige activiteiten. In totaal betreft dit circa 55% van onze totale uitgaven. Verder wordt jaarlijks voor ruim een half miljard euro aan investeringen uitgevoerd, met name t.b.v. de vervanging en uitbreiding van onze netten en het plaatsen van slimme meters. De investeringen bedragen ongeveer 25% van onze uitgaven. Daarnaast wordt jaarlijks dividend uitgekeerd aan onze aandeelhouders en de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en rente vergoed aan de investeerders van vreemd vermogen. De dividend- en rentebetalingen bedragen ongeveer 10% van onze totale uitgaven. Tenslotte betalen we precarioheffingen aan gemeentes en vennootschapsbelasting aan de fiscus. Dit is ook ongeveer 10% van onze uitgaven.