Doelstellingen & prestaties

 

Veiligheid

Doelstelling 2015   Resultaat 2015   Doelstelling 2016   Strategische doelstelling   Belangrijkste risico’s6
LTIF (lost time injury frequency)
Het aantal ongevallen met verzuim daalt, waardoor de LTIF 2,2 of lager is.
  Er deden zich 24 ongevallen met verzuim voor, waardoor de LTIF 2,1
bedraagt.
  De LTIF is 2,1 of lager. Een LTIF-score van 2,0 of lager vanaf 2017.
Veiligheidscultuur
We streven naar een minimale score van 3,0 op de veiligheidsladder in de meting van de veiligheidscultuur.
  Onze score is 3,1   Percentage actieve veiligheidscultuur is 30% of hoger5   We streven naar een veilige cultuur binnen de organisatie, binnen afgesproken veiligheidskaders en gericht op houding en gedrag.  

Klanten

Doelstelling 2015   Resultaat 2015   Doelstelling 2016   Strategische doelstelling   Belangrijkste risico’s6
Klanttevredenheid1
Klanttevredenheid
consumenten- en zakelijke
markt blijft hoger dan een
benchmark van Nederlandse
netbeheerders.
  consumenten-markt 103%
t.o.v. benchmark
zakelijke markt 95%
t.o.v. benchmark
  Klant-tevredenheid consumenten- en zakelijke markt is hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.   Klant-tevredenheid consumenten- en zakelijke markt is hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.   Datakwaliteit
Veranderende
wetgeving
Precario
Gasstoringen als gevolg van waterleidings-breuken
Uitvalduur elektriciteit1, 4
Behoud van lage uitvalduur.
Doelstelling is maximaal 22
minuten
  21,9
  Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling 2016 is 21 minuten.   De uitvalduur blijft maximaal 21 minuten in de komende jaren.   Datakwaliteit
Tijdig anticiperen
op de impact
van de
energie-transitie
Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar1
Daling van het aantal postcodegebieden met meer dan vijf storingen tot maximaal 17.
  10   Het aantal postcode gebieden met meer dan vijf storingen is maximaal 16   Het aantal postcode gebieden met meer dan vijf storingen is maximaal 15 in 2017.  
Realisatie belangrijke projecten1
We streven ernaar om 90% van de belangrijkste projecten af te ronden.
  100%   Ook in 2016 streven we ernaar om minimaal 90% van deze projecten af te ronden.       Toenemende complexiteit ruimtelijke ordening
Aanbieden slimme meters1
Op 170.000 adressen bieden wij een slimme meter aan.
  113%   Op 447.000 adressen bieden we een slimme meter aan.   In 2020 is bij iedereen een slimme meter aangeboden.   Haalbaarheid
meter-wisselvolume
Digitalisering-programma's1
We streven ernaar om 90% van de belangrijkste digitaliserings-programma's (technisch) gerealiseerd te hebben in 2015.
  64%   In 2016 ronden we 95% van onze geplande digitaliserings-projecten af   Alliander kiest voor digitalisering van zijn netten.   Onvoldoende
anticiperen op de
impact van de
energies-transitie
Cyber-criminaliteit

Medewerkers

Doelstelling 2015   Resultaat 2015   Doelstelling 2016   Strategische doelstelling   Belangrijkste risico’s 6
Score medewerkers-onderzoek2
Score medewerkers-onderzoek Great Place to Work van minimaal 75.
  73   In 2016 streven wij naar een score van 75 in het medewerkers-onderzoek van Great Place to Work.   Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.    
Verzuim medewerkers
Verzuimpercentage van maximaal 3,9%.
  3,8%   Verzuim-percentage van maximaal 3,9%   Het verzuimpercentage is maximaal 3,9% in de komende jaren.  
Vrouwen in leidinggevende posities
Minimaal 23% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.
  25,6%   Minimaal 26% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.   In 2020 is minimaal 27% van onze leidinggevenden vrouw.  
Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk aanbieden
  103   100 leer/werkplekken aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.   In 2020 bieden wij samen met onze leveranciers meer dan 100 leer/werkplekken aan voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Aandeelhouders en investeerders

Doelstelling 2015   Resultaat 2015   Doelstelling 2016   Strategische doelstelling   Belangrijkste risico’s6
Behoud solide rating
Handhaven solide A rating profiel.
  S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa2/
P-1/stable outlook
  Handhaven solide A rating profiel.   Handhaven solide A rating profiel.

Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence.

Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.
  Veranderende wetgeving Financiële risico’s(zie jaarrekening)
FFO/Nettoschuld
Doelstelling: > 20%
  28%   FFO/Nettoschuld
Doelstelling: > 20%
   
Rentedekking
Doelstelling: > 3,5
  7,6   Rentedekking
Doelstelling: > 3,5
   
Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)
Doelstelling: < 60%
  34%   Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)
Doelstelling: < 60%
   
Solvabiliteit
Doelstelling: > 30%
  56%   Solvabiliteit
Doelstelling: > 30%
   
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen2
Bij minimaal 65% van onze uitgaven wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht.
  66%   Bij minimaal 68% van onze uitgaven wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht.   In 2020 hebben minimaal 80% van onze leveranciers afspraken gemaakt over hun CO2 prestatie en de te leveren producten of diensten aan Alliander. Van ons materiaal is 40% circulair ingekocht.  
CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering3
De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 784 kton.
  801kton   De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 704 kton(volgens sectorbrede rekenmethodiek).   We streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.