Pijler 2: Alliander investeert in alternatieve open infrastructuren

Het aanleggen van alternatieve infrastructuur kan een manier zijn om duurdere investeringen in het bestaande net te voorkomen. Als in een woonwijk wordt overwogen om te kiezen voor individuele warmtepompen om huizen te verwarmen, dan gaat in dat scenario de elektriciteitsvraag op piekmomenten (zeker op koude dagen) sterk omhoog. Dit betekent dat het elektriciteitsnet aanzienlijk moet worden verzwaard. Het is belangrijk om samen met alle betrokkenen te kijken of dat wel de goedkoopste en duurzaamste oplossing is. Het kan zijn dat een alternatieve infrastructuur beter past. Daarom investeert Alliander in de ontwikkeling van alternatieve energienetten. Het is cruciaal dat deze nieuwe infrastructuur voor iedereen onder gelijke voorwaarden bereikbaar ('open') is. Dit vergroot de betaalbaarheid van deze netten, omdat kosten met zoveel mogelijk gebruikers kunnen worden gedeeld. En het hoort bij onze maatschappelijke rol om de markt te faciliteren.

Een van de activiteiten waar we ons op richten, zijn bijvoorbeeld warmtenetten. In het verslagjaar is ons eerste warmtenet in Nijmegen officieel geopend door minister Kamp van Economische Zaken. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) heeft verder op diverse plekken in Nederland gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten, onder meer in Boxtel, Haarlem, Venlo en Hengelo.

Verder investeert onze business unit Allego in nieuwe laadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit in Nederland, Duitsland en België. Elektrisch vervoer is in opkomst. We zien een snelle groei van de ontwikkeling van laadpalen in Nederland en Duitsland. Het concept van Allego is erop gericht dat laadpalen 'open' zijn: je kunt tanken bij iedere leverancier. Daarnaast helpt deze nieuwe infrastructuur ons in efficiënt netbeheer. In 2015 heeft Allego in verschillende gemeenten nieuwe laadpunten geïnstalleerd. In Duitsland zijn door Allego afspraken gemaakt voor het installeren van 220 laadpalen in Berlijn. Daarnaast is een samenwerking afgesproken met Vandebron, een energieleverancier waar klanten rechtstreeks schone energie van lokale producenten kopen. Dankzij de samenwerking wordt het voor e-rijders mogelijk om hun auto te laden met groene stroom die in hun eigen regio is opgewekt.