Werken aan betrouwbare, betaalbare en bereikbare energie

Alliander ondersteunt ruim drie miljoen klanten met toegang tot energie en maakt de energienetten klaar voor een duurzame energietoekomst. We streven ernaar om onze dienstverlening zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van onze klanten, waarbij betrouwbaarheid en gemak centraal staan. Voor consumenten geldt dat zij snel en goed geholpen willen worden en inzicht willen hebben in hun energieverbruik en de prijs daarvan. Voor zakelijke klanten is energie cruciaal voor de bedrijfscontinuïteit. Samen met de netbeheerder willen zij bovendien kostenefficiënt invulling geven aan duurzame ambities. Naast eindgebruikers van energie hebben steeds meer marktpartijen behoefte aan onze diensten en ondersteuning. Denk daarbij aan lokale duurzame energiecoöperaties in onze regio's of aan onafhankelijke aanbieders van energiediensten.

Of het nu gaat om thuis aan de keukentafel, bij het online winkelen of op Schiphol: energie moet er altijd en overal zijn. Hier maken wij ons sterk voor. Wij beloven onze klanten drie dingen: betrouwbare, betaalbare en bereikbare energie. Onze strategie speelt hier op in. Met onze strategie willen we op vier pijlers waarde toevoegen voor onze klanten. In dit hoofdstuk lichten we dit verder toe.