Akkoord over nieuwe cao netwerkbedrijven

In oktober hebben de delegaties van WENb en vakbonden een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao bereikt die loopt tot 2018. De netwerkbedrijven staan voor een gezamenlijke uitdaging. Door de energietransitie veranderen functies, rollen en eisen die aan medewerkers worden gesteld. Bovendien hebben we te maken met vergrijzing en krapte in technische en IT-functies op de arbeidsmarkt. Belangrijke doelstelling voor de netwerkbedrijven is om medewerkers breed inzetbaar te maken, zowel binnen de bedrijven als op de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken worden er in de diverse bedrijven afspraken gemaakt over een preventieve aanpak om boventalligheid te voorkomen. Deze aanpak houdt in dat medewerkers de gelegenheid krijgen zich te scholen, nieuwe competenties en werkervaring te vergaren, fit te blijven en een duurzame loopbaan te hebben.