Bouwen aan een ‘Great place to work’

Alliander streeft ernaar een Great Place to Work te zijn. Een ‘Great Place to Work' is een organisatie waarin medewerkers vertrouwen hebben, trots zijn op hun baan en plezier hebben met de mensen met wie zij samenwerken. Elk jaar meten we de perceptie van onze medewerkers op deze elementen.

Het onderzoek in 2015 heeft een respons gehad van 67% (2014: 64%). De zogenaamde Trust Index is uitgekomen op 73% (target 75%), een stijging van 6% ten opzichte van het vorige onderzoek (2014: 67%). Medewerkers geven aan vooral tevreden te zijn over hun persoonlijke werk. Trots blijft net als in 2014 de hoogst scorende dimensie met 77%, 2% hoger ten opzichte van 2014. Geloofwaardigheid blijft net als in 2014 met 68% (2014: 60%) de laagst scorende dimensie, alhoewel hier wel de grootste verbetering te zien is. Managers en medewerkers gaan met elkaar in gesprek om betekenis te geven aan de resultaten en volgende stappen te zetten.

2015: viering 100 jaar netwerkbedrijf

Ons netwerkbedrijf bestaat 100 jaar en dat is in 2015 gemarkeerd met een aantal activiteiten voor medewerkers. Zo is een Energie Pop-up Museum in Radio Kootwijk geopend voor en door medewerkers. Ook is er een speciale website ontwikkeld waarop collega’s verhalen over verleden, heden en toekomst konden delen en is er een speciale radio-uitzending gemaakt. In 2016 vindt nog een bedankfestival plaats voor alle medewerkers.