Nieuwe uitdagingen bieden met ons loopbaancentrum

Dat onze organisatie in beweging is, zien we onder meer in de toename van het aantal medewerkers dat boventallig is geworden. In 2015 werden 141 (2014: 111) collega's boventallig. In 2015 zaten in totaal 152 (2014: 167) mensen in ons loopbaancentrum. Het loopbaancentrum is ingericht om vraag en aanbod van medewerkers binnen ons bedrijf bij elkaar te brengen. In 2015 werden 19 (2014: 18) collega’s begeleid naar een andere baan of passend perspectief.

“Als medezeggenschap hebben we een jaar achter de rug waarin veel is gebeurd. Ik noem enkele belangrijke onderwerpen. Op de eerste plaats denk ik aan aan de ruilverkaveling met Endinet en Enexis. Na een intensief traject moesten we afscheid nemen van onze Endinet collega’s en mochten we de nieuwe collega’s van Enexis verwelkomen. We hebben met elkaar samengewerkt naar een resultaat dat zowel voor de betrokken medewerkers als de bedrijven goed was. Als tweede noem ik graag de verkiezingen voor de nieuwe OR Alliander. De Centrale Ondernemingsraad en OR Liander zijn opgenomen in deze nieuwe OR Alliander. De OR heeft een platte structuur en wil zich in 2016 laten zien als een gestroomlijnd medezeggenschapsorgaan. Tenslotte bleef ook de rest van ons bedrijf niet stil zitten. In 2015 hebben we in totaal 28 advies- en instemmingsaanvragen behandeld.”

Wouter Koks, voorzitter Ondernemingsraad Alliander