Step2Work: een kans voor iedereen

Met het programma Step2Work geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan. In 2015 boden we een leer-werkbaan aan in totaal 103 jongeren, 50-plussers en mensen met een fysieke beperking. Aansluitend op de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, zoeken wij met het programma al enkele jaren de samenwerking op met gemeenten, opleiders, UWV, onze leveranciers en andere bedrijven binnen de sector en daarbuiten.

Impact Step2Work

Jaarlijks doen ongeveer 90 deelnemers mee aan Step2Work. In 2015 zijn 103 deelnemers gestart met Step2Work. Het programma leidt tot positieve sociale effecten voor de deelnemers van Step2Work, en daarnaast tot financiële voordelen voor de Nederlandse maatschappij. Dit komt omdat Step2Work deelnemers in 2015 werk verschaft en omdat zij door Step2Work een hogere kans hebben op het vinden van een baan in de toekomst. Van alle deelnemers die starten met Step2Work vindt 59% direct na afloop een baan. Voor deelnemers die het gehele programma doorlopen is dit 68%. Ook daarna hebben deelnemers een aantal jaar nog een grotere kans op het hebben van een baan dan wanneer zij niet hadden deelgenomen aan Step2Work.

Step2Work heeft tot een 10% hoger welzijn geleid en leidt naar verwachting tot een 2% hoger welzijn in de vier jaren na afronding van het programma. Dit komt doordat deelnemers door Step2Work een hoger netto inkomen hebben (in totaal geschat op €5.300 per deelnemer in de periode 2015-2019) en omdat het hebben van een baan ook positieve niet-financiële effecten heeft, zoals het verhoogde gevoel van eigenwaarde en sociale contacten die het gevolg zijn van werken.

Step2Work kost de Nederlandse maatschappij geen geld, maar heeft zelfs een klein positief financieel effect. Dit is naar schatting netto €35.000 (som van kosten en baten) over de periode 2015 - 2019. De grootste positieve effecten zijn voor overheden, omdat zij meer belastingen ontvangen, minder uitkeringen hoeven te betalen en minder kosten voor re-integratie hoeven te maken.