Benchmark van onze prestaties

We kijken kritisch naar onze eigen prestaties en zetten deze ook af tegen die van andere ondernemingen, zowel binnen als buiten de energiesector. Dit doen we vooral om te leren en kansrijke verbeteringen te signaleren. Een aantal benchmarkgegevens lichten we hieronder toe.

Benchmark binnen de energiesector

 • Uitvalduur

  De betrouwbaarheid van onze netten is groot. De uitvalduur voor elektriciteit bij Liander was in 2015 met 21,9 minuten gemiddeld hoger dan het landelijke gemiddelde van 20,0 minuten in 2014. Waar het gaat om gas, was de gemiddelde uitvalduur bij klanten in het Liandergebied in 2015 met ruim 4 minuten hoger dan het landelijke gemiddelde in 2014 (3 minuten en 14 seconden).
 • Klanttevredenheid

  Waar het gaat om onze dienstverlening aan consumenten zien we dat de klanttevredenheid boven de benchmark uitkomt (103%). Bij grootzakelijke klanten ligt deze onder de benchmark (95%).

Landelijke benchmark

 • Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuim van Alliander komt in 2015 uit op 3,8% (2014: 3,8 procent). Het ziekteverzuim in Nederland was in 2014 3,8 procent. In onze branche zien we bij Enexis (4,2) en Stedin (4,2) vergelijkbare cijfers over 2014.
 • Transparantie

  Jaarlijks doet Alliander ook mee aan de Transparantiebenchmark. Deze benchmark, die wordt gehouden onder 500 ondernemingen, van het ministerie van Economische Zaken geeft aan hoe transparant ondernemingen zijn in hun verslaglegging. Alliander eindigde in 2015 op de 9e plaats (2013: 15) en was ook de hoogstgenoteerde in de energiesector.
 • Great Place to Work

  Alliander heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn voor zijn (toekomstige) medewerkers, zodat hun expertise blijvend voor Alliander ingezet wordt. Of Alliander een topwerkgever is, laten we graag objectief beoordelen. Daarom doen we mee met het werkgeversonderzoek van Great Place to Work, waaraan jaarlijks tientallen Nederlandse ondernemingen meedoen. Alliander eindigde op basis van een meting van afgelopen jaar niet in de lijst met Best Workplaces 2015.