Toelichting op scope 3 ketenemissies

We onderschrijven het belang van ketenverantwoordelijkheid en daarmee maximale transparantie over ontwikkelingen bij onze leveranciers. Daarom hebben we in 2015 voor meer categorieën onze ketenemissies berekend. Hieronder is de scope 3 emissie weergegeven.

 

2015

2014

Aannemerij

12.946

10.553

Componenten

51.119

45.041

ICT

16.644

14.779

Afval

3.723

4.136

Inhuur

1.274

1.279

Zakelijke diensten

16.388

18.331

Mobiliteit

21.237

20.675

Deelnemingen

2.965

3.052

Totaal ketenemissies

126.296

117.846

Onze totale ketenemissies komen uit op ruim 126.000 ton.

De berekening is uitgevoerd, gebruik makend van goed toegankelijke databronnen. Dit betekent dat we kijken naar onze uitgaven en verbruiken per product-of dienstengroep vermenigvuldigt met internationaal aanvaarde CO2 coëfficiënten per groep. Dit wordt aangevuld met specifieke CO2-data van onze aannemers (CO2-prestatieladder). De scope 3 emissies voor 2014 en 2015 zijn exclusief Endinet. De komende jaren streven wij naar verdere transparantie over de ketenemissies en zullen wij hier blijvend over rapporteren.