Onze rol in de energiesector

Alliander is als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Wij produceren of verhandelen zelf geen energie. Dat wordt gedaan door energieleveranciers, inkopers of handelaren. Het grootste deel van de energie die wij regionaal distribueren, komt van energiecentrales en windparken via de internationale en landelijke energienetten van TenneT en Gasunie. Daarnaast leveren steeds meer consumenten en bedrijven door hen zelf geproduceerde energie terug aan onze energienetten. Hierdoor wordt de energieketen dynamischer. Alliander zorgt ervoor dat alle energie zo veilig en efficiënt mogelijk wordt gedistribueerd van opwekker of invoeder naar de eindgebruiker. Bijvoorbeeld van windmolens naar huishoudens of naar laadpunten voor elektrisch vervoer.