Strategie

Kijkend naar de trends en ontwikkelingen zien we dat de energievoorziening in de toekomst fundamenteel anders wordt: de geschetste ontwikkelingen leiden tot serieuze uitdagingen om in de toekomst de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van onze energievoorziening te garanderen. Met een heldere strategie speelt Alliander daarop in.

Alliander maakt het mogelijk

Als in een stad, wijk of straat klanten op bepaalde momenten van de dag gelijktijdig meer energie gaan gebruiken, dan verzwaren we van oudsher ons net. Dit doen wij door dikkere kabels aan te leggen of een extra transformator te plaatsen. De veranderingen in de energievoorziening zullen zich de komende decennia echter veel sneller voltrekken dan we kunnen bijbenen met netverzwaring. Netverzwaring is niet alleen tijdrovend, maar ook duur. Het lost bovendien de problemen ten aanzien van de kwaliteit en bereikbaarheid van nieuwe energienetten niet op. Daarom kiest Alliander voor andere manieren om de verandering van de energievoorziening op te vangen.

Alliander ondersteunt klanten bij het maken van keuzes

Klanten hebben steeds meer invloed op het energiesysteem. Het is daarom van groot belang dat het aantrekkelijk voor hen wordt om keuzes te maken die niet alleen goed uitpakken voor hun eigen situatie, maar ook voor de totale energievoorziening. Het zou daarom voor klanten aantrekkelijk moeten zijn om energie te kopen als er veel van beschikbaar is, energie te verkopen als er weinig van is en het energienet niet te gebruiken als er te veel drukte op ontstaat.

Dit vraagt om variabele energietarieven (hoe schaarser de energie op een bepaald moment van de dag, hoe hoger de prijs) en transporttarieven (op basis van piekbelasting op de transportnetten) voor alle klanten. Hierdoor wordt het voor klanten interessant om per kwartier of per uur te besluiten of zij energie gaan gebruiken, verkopen of opslaan. Het is belangrijk om het nemen van deze besluiten te automatiseren, zodat klanten er zo weinig mogelijk tijd mee kwijt zijn. Alliander helpt hierbij. Dit doen we onder meer door de slimme meter de komende jaren aan te bieden aan al onze klanten, zodat afrekenen per kwartier of per uur mogelijk wordt. Maar ook bijvoorbeeld door klanten te helpen onderling energie uit te wisselen.

Alliander investeert in alternatieve open infrastructuren

Het aanleggen van alternatieve infrastructuur kan een manier zijn om duurdere investeringen in het bestaande net te voorkomen. Als in een woonwijk wordt overwogen om te kiezen voor individuele warmtepompen om huizen te verwarmen, dan gaat in dat scenario de elektriciteitsvraag op piekmomenten (zeker op koude dagen) sterk omhoog. Dit betekent dat het elektriciteitsnet aanzienlijk moet worden verzwaard. Het is belangrijk om samen met alle betrokkenen te kijken of dat wel de goedkoopste en duurzaamste oplossing is. Het kan zijn dat een alternatieve infrastructuur (denk bijvoorbeeld aan een warmte- of biogasnet) beter past. Daarom investeert Alliander in de ontwikkeling van alternatieve energienetten.

Het is cruciaal dat deze nieuwe infrastructuur voor iedereen onder gelijke voorwaarden bereikbaar ('open') is. Dit vergroot de betaalbaarheid van deze netten, omdat kosten met zoveel mogelijk gebruikers kunnen worden gedeeld. En het hoort bij onze maatschappelijke rol om de markt te faciliteren.

Alliander digitaliseert

Dankzij de opmars van ICT ontstaan er in hoog tempo nieuwe digitale mogelijkheden om onze netten te beheren. Hierdoor kunnen we storingen snel opsporen en zelfs voorkomen, gerichter investeren in de netten, en klanten data aanbieden die zij nodig hebben om gemakkelijker hun energiekeuzes te maken. Verzwaring van het energienet kan op deze manier worden beperkt. Alliander kiest daarom voor verregaande digitalisering van zijn netten en voor de innovaties die daarbij horen. Door het installeren van slimme meters, sensoren, op afstand bedienbare schakelaars en een telecomnetwerk kunnen wij snel en tegen acceptabele kosten inspelen op de ingrijpende veranderingen in de energievoorziening.

Excellent netbeheer als basis

Het Nederlandse energienet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld en het is ons doel ervoor te zorgen dat dit in de toekomst zo blijft. Door middel van efficiënt beheer en het realiseren van schaalvoordelen houden wij de huidige netten betaalbaar. Ook willen wij ervoor zorgen dat klanten steeds meer gemak ervaren wanneer wij voor hen aan het werk zijn. Want het vertrouwen van onze klanten is belangrijk, zowel bij het uitvoeren van ons huidige, dagelijkse werk als bij het realiseren van onze nieuwe activiteiten.

Om de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de energievoorziening te kunnen blijven waarborgen, zorgen wij ervoor dat wij vroegtijdig inzicht hebben in de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. En leveren wij een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en op grote schaal toepassen van open standaarden voor zowel nieuwe netten als oplossingen die klantkeuzes mogelijk maken.