Personalia RvC

De heer G.L.M. Hamers (1952)

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer (1959)

Mevrouw prof. dr. J.G. van der Linde (1957)

De heer B. Roetert (1956)

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink (1950)

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink (1950), voorzitter (vanaf 1 juli 2016)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Datum van eerste benoeming: 1 juli 2016

 • Einde huidige termijn: 2020

 • Commissie: lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

 • Beroep/hoofdfunctie: sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter

 • Eerdere relevante functies: in 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid. In het kabinet-Kok was mevrouw Jorritsma minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-Kok II minister van Economische Zaken en vicepremier. Van 2003-2015 was mevrouw Jorritsma burgemeester van Almere

 • Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland B.V.[1], voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), lid Raad van Toezicht Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, kwartiermaker Topvrouwen, voorzitter bestuur Stichting ‘Verkiezing overheidsmanager van het jaar', voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar', voorzitter Auditteam Voetbal & Veiligheid, voorzitter Raad van Toezicht Stichting "Real Next”

De heer G.L.M. Hamers (1952), vanaf 7 april 2016

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Datum van eerste benoeming: 7 april 2016

 • Einde huidige termijn: 2020

 • Commissie: lid Auditcommissie

 • Beroep/hoofdfunctie: CEO Vanderlande Industries Holding B.V.

 • Eerdere relevante functies: CEO internationale scheepsbouwer IHC Merwede (thans Royal IC)

 • Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen EXA Holding [1], lid international Advisory Board Bureau Veritas, lid Raad van Advies Brainport Industries, lid bestuur Vereniging High Tech NL, voorzitter Commissie Exportbeleid van VNO-NCW, lid Rijkscommissie voor de Export, lid College Lucht- en Ruimtevaart Nederland, lid bestuur Nederlands Centrum voor Handelsbevordering

Mevrouw dr. J.G. van der Linde (1957)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Datum van eerste benoeming: 29 oktober 2009

 • Einde huidige termijn: 2017

 • Commissie: lid Auditcommissie

 • Beroep/hoofdfunctie: directeur van het Clingendael International Energy Programme

 • Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Wintershall Nederland B.V.[1], lid Raad van Commissarissen Wintershall Noordzee B.V. [1], lid International Advisory Board KAPSARC

De heer B. Roetert (1956)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Datum van eerste benoeming: 19 februari 2015

 • Einde huidige termijn: 2019

 • Commissie: voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

 • Beroep/hoofdfunctie: directeur/eigenaar van Advies, Bestuur en Toezicht (AB&T)

 • Eerdere relevante functies: CEO Schuitema N.V./C1000 B.V. en directievoorzitter Friesland Foods West Europa

 • Relevante nevenfuncties: bestuursvoorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), bestuursvoorzitter Food Valley NL, voorzitter Raad van Commissarissen Jan Linders Supermarkten [1], voorzitter Raad van Commissarissen Scherpenzeel B.V., lid Raad van Commissarissen Royal Smilde [1], lid Raad van Commissarissen Noviflora Beheer B.V., voorzitter Raad van Advies SMEVA Valkenswaard, lid Raad van Advies Hessing Supervers, penningmeester Afvalfonds Verpakkingen, lid bestuur DDL/DDZ Duurzaam Levensmiddelen Keten

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer (1959)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Datum van eerste benoeming: 30 juni 2009

 • Einde huidige termijn: 2020

 • Commissie: voorzitter Auditcommissie

 • Beroep/hoofdfunctie: bestuursadviseur op gebied van strategie en governance/directeur adviesbureau Stranergy

 • Eerdere relevante functies: CEO Currence Holding B.V., CEO Divisie KPN Business Solutions, lid Hoofddirectie Achmea Bank Holding N.V., voorzitter directie Staalbankiers N.V..

 • Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Arcadis Nederland B.V.(3), lid Raad van Commissarissen LeasePlan Corporation N.V.[1], adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Nedap, gastdocent Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter Monitoring Commissie Accountancy,

Afgetreden leden in 2016

De heer mr. E.M. d’Hondt (1944), voorzitter (tot 1 juli 2016)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Datum van eerste benoeming 30 juni 2009

 • Commissie: lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

 • Eerdere relevante functies: voorzitter Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, burgemeester van Nijmegen

 • Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Brink Groep B.V (1), lid van de Raad van Commissarissen BMC Groep B.V. (1), voorzitter bestuur GGD Nederland en GHOR Nederland, voorzitter liniecommissie Nieuwe Hollandse Waterlinie, voorzitter bestuur Stichting Montesquieu, lid Bestuur Academie voor Wetgeving, lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland

De heer ir. J.C. van Winkelen (1945), vice-voorzitter (tot 7 april 2016)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Datum van eerste benoeming: 30 juni 2009

 • Commissie: voorzitter Auditcommissie

 • Eerdere relevante functies: voorzitter Raad van Bestuur Vitens N.V., directeur N.V. Nuon Water
  Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Douma Staal B.V., lid Raad van Commissarissen Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire, vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology (t/m 31-12-2016), adviseur Hak N.V. (t/m 13-12-2016)

 • 1 ‘Zware’ toezichthoudende functie als bedoeld in de Wet Bestuur en Toezicht.