Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (215b7179-f8a4-437f-be72-c787a9af2bfb)

Reconciliatie nettokasstroom 2015

Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht over 2015 is rekening gehouden met de cijfers van Endinet Groep. Hierdoor vindt geen directe aansluiting plaats tussen de in het kasstroomoverzicht opgenomen cijfers en de desbetreffende cijfers in de balans en winst-en-verliesrekening, waarbij Endinet Groep niet is meegeconsolideerd. Uitgesplitst naar voortgezette (Alliander) en beëindigde bedrijfsactiviteiten (Endinet Groep) is het overzicht als volgt:

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (f4279845-7123-4bef-98e7-8f859eb83bab)