Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (33554c17-1ab3-46bf-8cd1-6e9e63f626b6)
  • 1 De bedragen voor 2015 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Het resultaat na belastingen 2016 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.