Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen-kapitaal

Agioreserve

Achtergestelde eeuwig-durende obligatielening

Herwaar- derings- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2015

684

671

496

42

1.363

323

3.579

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

11

-

-

11

Nettoresultaat 2015

-

-

-

-

-

235

235

        

Totaalresultaat 2015

-

-

-

11

-

235

246

        

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-12

-

-12

Dividend 2014

-

-

-

-

-

-125

-125

Bestemming resultaat 2014

-

-

-

-

198

-198

-

        

Per 31 december 2015

684

671

496

53

1.548

235

3.687

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-7

-

-

-7

Nettoresultaat 2016

-

-

-

-

-

282

282

        

Totaalresultaat 2016

-

-

-

-7

-

282

275

        

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-12

-

-12

Dividend 2015

-

-

-

-

-

-85

-85

Bestemming resultaat 2015

-

-

-

-

150

-150

-

        

Per 31 december 2016

684

671

496

46

1.685

282

3.864

  • 1 Overig bestaat uit herwaarderingen pensioenen.