Overzicht totaalresultaat

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

€ miljoen

2016

2015

Resultaat na belastingen

 

282

 

235

     

Overige elementen totaalresultaat

    

Elementen die via het resultaat afgewikkeld worden

    

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

 

-9

 

15

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen

 

-

 

-

Belasting

 

2

 

-4

     

Totaalresultaat na belastingen

 

275

 

246

Het totaalresultaat na belastingen 2016 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.