Bestuurdersbeloningen

De informatie over de beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is opgenomen in noot [24] van de geconsolideerde jaarrekening 2016.

Arnhem, 6 maart 2017

Raad van Bestuur

De heer P.C. Molengraaf (voorzitter)

De heer M.R. van Lieshout

Mevrouw I.D. Thijssen

Raad van Commissarissen

Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink voorzitter (vanaf 1 juli 2016)

De heer G.L.M. Hamers (vanaf 7 april 2016)

Mevrouw dr. J.G. van der Linde

De heer B. Roetert

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer

Afgetreden leden in 2016

De heer mr. E.M. d’Hondt, voorzitter (tot 1 juli 2016)

De heer ir. J.C. van Winkelen, vice-voorzitter (tot 7 april 2016)