Noot 48 Bedrijfsopbrengsten

€ miljoen

2016

2015

Netto-omzet

10

7

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

28

25

Overige bedrijfsopbrengsten

295

299

   

Totaal

333

331

De netto-omzet bestaat met name uit doorbelaste diensten voor het CDMA datacommunicatienetwerk. De overige bedrijfsopbrengsten betreft met name concern brede activiteiten op holdingniveau.