Noot 50 Personeelskosten

€ miljoen

2016

2015

Salarissen

 

85

 

80

Sociale lasten

 

9

 

9

Pensioenlasten:

    

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

11

 

11

     

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

5

 

4

 

Lasten voor overige langetermijnpersoneelsbeloningen

6

 

2

 
  

11

 

6

     

Overige personeelskosten

 

9

 

8

     

Totaal

 

125

 

114

Personeelskosten betreffen met name kosten van concern brede activiteiten op holdingniveau. Vrijwel al het personeel is in dienst van Alliander N.V. De personeelskosten worden doorbelast aan de bedrijfsonderdelen waar deze medewerkers werkzaam zijn.  De totale personeelskosten in de winst-en-verliesrekening (€ 125 miljoen, 2015: € 114 miljoen) hebben betrekking op het personeel werkzaam voor de staven en service-units van Alliander N.V.

Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was ultimo 2016 1.174 (2015: 1.200).