Noot 51 Afschrijvingen

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overig

Totaal

2016

   

Afschrijvingen

8

56

64

    

Totaal 2016

8

56

64

    

2015

   

Afschrijvingen

5

51

56

Desinvesteringen

7

-

7

    

Totaal 2015

12

51

63

In de kolom Overig zijn onder meer de ICT afschrijvingen en de afschrijvingen op immateriële vaste activa verantwoord.