Noot 54 Financiële lasten

€ miljoen

2016

2015

Leningen van derden

51

65

Geactiveerde bouwrente

-

-1

Financiële lasten op leningen van groepsondernemingen

26

58

Valuta-omrekeningsverschillen

-

1

Overige financiële lasten

2

1

   

Totaal

79

124

De financiële lasten leningen van derden zijn € 14 miljoen lager door een lagere netto schuld in 2016 als gevolg van een aflossing van een EMTN lening van € 400 miljoen en het aantrekken van een lening van € 300 tegen een lagere rente. 

De financiële lasten op leningen van groepsondernemingen zijn € 32 met name lager door verandering in de samenstelling van groepsondernemingen waardoor per saldo de lasten en baten zijn gedaald.