Noot 55 Belastingen

€ miljoen

2016

2015

Belastinglast

-9

-7

Mutatie latente belastingen

-

5

   

Totaal

-9

-2

De effectieve belastingdruk is 29,3%. Dit betreft een belastinglast van € 9 miljoen bestaande uit een last van € 10 miljoen over het boekjaar 2016 (inclusief een last inzake permanente verschillen van € 1 miljoen) alsmede een aanpassing op voorgaande jaren (bate € 1 miljoen).