Noot 56 Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen is met € 141 miljoen gedaald met name door een lager resultaat uit het netwerkbedrijf en het ontbreken van een deelnemingsresultaat in 2016 van Endinet Groep B.V. door verkoop van Endinet Groep B.V.

Het resultaat uit beëindigde deelname van onderneming na belastingen is ontstaan uit de verkoop van Endinet.

€ miljoen

2016

2015

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen

84

225

Resultaat uit beëindigde deelname van ondernemingen na belastingen

176

-

   

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

260

225