Noot 7 Overige financiële activa (inclusief kortlopend deel)

€ miljoen

Vorderingen, leningen en overig

Boekwaarde per 1 januari 2015

68

  

Effectief interestpercentage 2015

1%

  

Mutaties 2015

 

Verstrekte leningen

184

Terugbetaalde leningen en interest

-182

Afwaardering lening deelneming

-3

Totaal

-1

  

Boekwaarde per 31 december 2015

67

  

Effectief interestpercentage 2016

1%

  

Mutaties 2016

 

Verstrekte leningen

332

Terugbetaalde leningen en interest

-344

Afwaardering lening deelneming

-2

Totaal

-14

  

Boekwaarde per 31 december 2016

53

  

Langlopend deel overige financiële activa

38

Kortlopend deel overige financiële activa

15

De in 2015 en 2016 verstrekte en terugbetaalde leningen bestaan voornamelijk uit kortlopende deposito’s. De boekwaarde van de overige financiële activa (€ 53 miljoen) bestond aan het eind van 2016, conform voorgaand jaar, uit vorderingen, leningen en geactiveerde kosten gedenomineerd in euro, waaronder een langlopende vordering van € 18 miljoen op de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg en voor € 15 miljoen aan kortlopende deposito's.