Noot 16 Overige voorzieningen

€ miljoen

Overige voorzieningen

Boekwaarde per 1 januari 2015

1

  

Mutaties 2015

 

Dotaties

3

Onttrekkingen

-1

Totaal

2

  

Boekwaarde per 31 december 2015

3

  

Mutaties 2016

 

Dotaties

2

Onttrekkingen

-

Totaal

2

  

Boekwaarde per 31 december 2016

5

De overige voorzieningen ultimo 2016 bedragen € 5 miljoen (2015: € 3 miljoen) en hebben onder meer betrekking op verlieslatende contracten.