Noot 21 Netto-omzet

€ miljoen

2016

2015

Transport- en aansluitdienst elektriciteit

1.012

980

Transport- en aansluitdienst gas

313

299

Meetdiensten

120

145

Overige omzet1

139

116

   

Totaal

1.584

1.540

  • 1 Op basis van voortschrijdende inzichten heeft in de vergelijkende cijfers over 2015 een verschuiving plaatsgevonden van € 46 miljoen tussen Overige omzet en Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten.

De netto-omzet over het boekjaar is ten opzichte van het vorige boekjaar gestegen met € 44 miljoen naar € 1.584 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van de toevoeging van het nieuw verworven gebied in Friesland en de Noordoostpolder (€ 62 miljoen) en een groei van het aantal aansluitingen voor zowel gas, elektriciteit als de meetdienst (€ 14 miljoen). De lagere gereguleerde transport- en aansluittarieven voor gas en elektriciteit (-/- € 22 miljoen) en lagere gereguleerde tarieven voor de meetdienst (-/- € 33 miljoen) hadden een negatief effect op de omzet. De groei van de niet gereguleerde activiteiten heeft gezorgd voor een stijging van de overige omzet (€ 23 miljoen).