Noot 22 Overige baten 

€ miljoen

2016

2015

Amortisatie bijdragen in aanleg

66

64

Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten1

73

76

   

Totaal

139

140

  • 1 Op basis van voortschrijdende inzichten heeft in de vergelijkende cijfers over 2015 een verschuiving plaatsgevonden van € 46 miljoen tussen Overige omzet en Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten.

De overige baten zijn in het boekjaar 2016 uitgekomen op € 139 miljoen (2015: € 140 miljoen). De overige baten hebben verder voornamelijk betrekking op de amortisatie van aansluitbijdragen van onze klanten (€ 66 miljoen) en (eenmalige) exploitatiebijdragen (€ 32 miljoen). Daarnaast is sprake van diverse overige opbrengsten, bestaande uit onder meer ontvangen schadevergoedingen, verhuuropbrengsten, boekwinsten uit verkoop van activa en overig (totaal € 41 miljoen).