Noot 23 Kosten van inkoop en uitbesteed werk

€ miljoen

2016

2015

Netverliezen

61

71

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen

175

160

Facturatie en inning

9

7

Inhuur aannemers, materiaalverbruik en overig

157

162

   

Totaal

402

400

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn ten opzichte van het vorige boekjaar gestegen met € 2 miljoen naar € 402 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van de gestegen kosten voor transportcapaciteit en -beperkingen met € 15 miljoen door hogere in rekening gebrachte tarieven en een toename van de getransporteerde volumes. De stijging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door gedaalde kosten voor netverliezen met € 10 miljoen, met name door lagere tarieven en positieve effecten van afloop van posities en verrekeningen met betrekking tot voorgaande jaren.