Noot 26 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Overig

Totaal

2016

    

Afschrijvingen

9

238

110

357

Desinvesteringen

-

14

18

32

Bijzondere waardevermindering

-

5

1

6

     

Totaal 2016

9

257

129

395

     

2015

    

Afschrijvingen

6

212

92

310

Desinvesteringen

2

13

13

28

     

Totaal 2015

8

225

105

338

In 2016 heeft een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden ter waarde van € 6 miljoen. Dit betreft de afwaardering van de netten in Duitsland.

Onder de desinvesteringen zijn begrepen de versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde activa.