Noot 27 Financiële baten

€ miljoen

2016

2015

Rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's

-

1

Reële waardeverandering swaps

1

-

Overige financiële baten

12

14

Valuta-omrekeningsverschillen

5

39

   

Totaal

18

54

De overige financiële baten hebben voornamelijk betrekking op de cross border leasecontracten gerelateerde voor verkoop beschikbare financiële activa (noot [6]).

Binnen Alliander wordt het valutarisico afgedekt door middel van FX swaps. De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar en Britse ponden ten opzichte van de Euro op de voor verkoop beschikbare financiële activa (noot [6]).