Noot 28 Financiële lasten

€ miljoen

2016

2015

Leningen van derden

-51

-65

Geactiveerde bouwrente

-

1

Valuta-omrekeningsverschillen

-5

-44

Overige financiële lasten

-16

-17

   

Totaal

-72

-125

Binnen Alliander wordt het valutarisico afgedekt door middel van FX swaps. De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar en Britse ponden ten opzichte van de Euro op de voor verkoop beschikbare financiële activa (noot [6]) en de financial lease verplichting (noot [19]).

De overige financiële lasten zijn voornamelijk gerelateerd aan de financial lease verplichting (noot [19]). Daarnaast zijn onder de overige financiële lasten tevens de kosten voor letters of credit en kredietfaciliteiten verantwoord.