Onze klanten en de energietransitie

Energie moet er altijd en overal zijn. En iedereen moet er onder gelijke condities toegang toe hebben. Daar maken wij ons sterk voor. Alliander heeft ruim drie miljoen klanten en maakt de energienetten klaar voor een duurzame toekomst. Dat lukt alleen als we erin slagen onze dienstverlening aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van onze klanten. En als we uitblinken in betrouwbaarheid en gemak.

De verwachtingen van onze klanten

Voor consumenten geldt dat zij snel en goed geholpen willen worden door ons. Als er ergens een storing is, moet deze zo snel mogelijk worden opgelost. Als ze energie opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen, willen ze die terug kunnen leveren aan het net. Onze zakelijke klanten zijn afhankelijk van energie voor de continuïteit van hun bedrijfsprocessen. We zien verder dat veel van onze klanten steeds vaker een duurzame ambitie hebben. Dat kan als individuele klant of als collectief. Denk daarbij aan lokale duurzame energiecoöperaties in onze regio's. Waar mogelijk willen we onze klanten helpen met onze producten en diensten.

Onze ambitie

Wij streven naar betrouwbare, betaalbare en bereikbare energie. Met onze strategie spelen we hier op in: op vier pijlers willen we waarde toevoegen voor onze klanten. In dit deel van het jaarverslag lichten we dit verder toe.