Medewerkers

Bij Alliander werken circa 7.150 medewerkers. Gezamenlijk zorgen ze voor een betrouwbare energievoorziening. We bieden hen een werkomgeving waarin ze veilig en gezond kunnen werken en waar ze trots op kunnen zijn. Zo dagen we hen uit om het beste aan kennis, kunde en creativiteit naar boven te halen.

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen voor de stakeholdergroep Medewerkers. Onze collega’s hebben aangegeven vooral iets terug te willen lezen over veilig en gezond werken, en opleiding en ontwikkeling. Daarom rapporteren wij over onze prestaties binnen deze onderwerpen. Voor inzicht in het bepalen van de belangrijkste onderwerpen verwijzen we naar de materialiteitsanalyse.

Doel

2,1 of lager
2,0)

Verzuim medewerkers

3,9 % maximaal
4 %

Score medewerkers- onderzoek

75 % minimaal
70 %

Percentage actieve veiligheidscultuur

30,0 % minimaal
34,0 %

Vrouwen in leiding- gevende posities

26,0 % minimaal
24,7 %

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

100 minimaal
104

Er spelen rond de gezondheid, inzetbaarheid en diversiteit van onze medewerkers veel complexe thema’s. Zo zagen we in 2016 dat er veel werk te verzetten was, en vaak meer dan we eigenlijk aankonden. Een uitdaging is ook het op peil houden van het competentieniveau in een sector die zich snel ontwikkelt en steeds meer en andere vaardigheden van onze medewerkers vraagt. Daarnaast vonden er veel reorganisaties plaats en stonden we voor de afloop van het sociaal plan van Alliander. Het bewustzijn rondom veilig en gezond werken moest groter worden. Deze thema's vroegen onverminderd aandacht van onze organisatie.