Veilig werken

In februari overleed een van onze collega’s van Liandon door een ongeluk bij meetwerkzaamheden aan een spanningstransformator op het onderstation in Elst. In het hele bedrijf zijn collega’s hier diep van onder de indruk. Liandon heeft de directe en achterliggende oorzaken van het ongeval laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau. Op grond daarvan hebben we maatregelen genomen om de veiligheid bij meetwerkzaamheden nog verder te verbeteren. Zo heeft Liandon werkinstructies voor veilige metingen aangescherpt en de geleerde lessen in bijeenkomsten gedeeld met de sector. Daarnaast komen tijdens het overleg aan het begin van de werkdag de veiligheidsrisico’s en maatregelen nadrukkelijk aan de orde. Ondanks dat er de afgelopen jaren goede stappen zijn gezet om de veiligheid te vergroten, is elk incident er een te veel.

Aantal geregistreerde ongevallen

met verzuim

zonder verzuim

In totaal waren er in 2016 bij Alliander 23 ongevallen met verzuim (2015: 24). Deze gebeurtenissen maakten eens te meer duidelijk dat het werken met gas en elektriciteit risico’s met zich meebrengt. Voor de gezondheid van onze medewerkers, maar ook voor de omgeving waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Het benadrukt ook dat de aandacht voor veilig en gezond werken onverminderd en zonder concessies de hoogste prioriteit moet krijgen. Niet alleen door met technologische oplossingen veiligheid te vergroten, maar ook door anders te denken en proactief risico’s te mijden. ‘Iedereen veilig thuis’ is waar we naar blijven streven.

Iedereen veilig thuis

Alliander werkt voortdurend aan veiligheidsbewustzijn, op alle niveaus in de organisatie. Met opleiding en instructie bereiden we collega’s voor op het werken aan assets, we zorgen dat ze zijn toegerust met de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en waarborgen dat ze veilig met installaties kunnen werken. Ons streven is om veilig denken en handelen een vanzelfsprekend onderdeel van het werken bij Alliander te laten zijn. Van ontwerper, tot inkoper, tot monteur en beheerder.

Programma Veiligheid

Om de veiligheid Allianderbreed verder te vergroten is in 2016 een programma rondom veiligheid opgezet. Hierin wordt gewerkt aan het verder vergroten van de veiligheid voor klanten, medewerkers en leveranciers. Het programma richt zich hierbij op veiligheid in relatie tot onze werkprocessen, componenten, opleiding, veiligheidscultuur en opvolging naar aanleiding van incidenten en onderzoeken. De doelstelling is: ‘Iedereen veilig thuis’.

Veiligheidsdagen voor families en partners

Mede naar aanleiding van het dodelijk ongeval in Elst in 2016 is Liandon gestart met het organiseren van familie- en partnerdagen. Tijdens de informele dag wordt uitgelegd welk werk de partner, vader of moeder uitvoert en hoe ervoor wordt gezorgd dat ze dit zo veilig mogelijk kunnen doen. Ze krijgen uitleg over hoe de energiewereld in elkaar steekt en daarna een rondleiding op een onderstation. Veiligheid is de rode draad van de dag. Er is in 2016 zeven keer door verschillende teams een veiligheidsdag gehouden.

Veiligheid in de keten

‘Iedereen veilig thuis’ geldt ook voor de collega’s van andere partijen met wie wij samenwerken. Veilig werken is nodig om incidenten te voorkomen, maar ook om ervoor te zorgen dat de collega die de volgende stap in de keten uitvoert, veilig kan werken. Dat zien we bijvoorbeeld bij het plaatsen van slimme meters. Tot 2020 plaatst Liander wekelijks duizenden meters bij klanten. Alliander stelt veiligheid boven goed en snel plaatsen van slimme meters. Er was bij collega’s die slimme meters plaatsen extra aandacht voor veilig werken. Veilig werken is nodig om incidenten te voorkomen, maar ook om ervoor te zorgen dat de collega die de volgende stap in de keten uitvoert eveneens veilig kan werken: afgelopen jaar zijn er veiligheidsambassadeurs aangesteld om het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Veiligheid monitoren met Lost Time Injury Frequency

Onze veiligheidsprestatie meten wij via de Lost Time Injury Frequency (LTIF). Dit cijfer drukt de personeelsveiligheid uit in het aantal ongevallen met verzuim per 1 miljoen gewerkte uren. In 2016 kwam de LTIF uit op 2,0. Hiermee is de doelstelling voor 2016 gehaald.

LTIF

Alliander scoort gelijk op veiligheidsladder

Binnen Liander en Liandon doen we periodiek onderzoek naar het veiligheidsniveau in onze organisatie. De methode voor dit onderzoek is de veiligheidsladder. In het verslagjaar scoorde 34% van het bedrijf een 3 of hoger op de veiligheidslader. De doelstelling is en blijft 30% of hoger. Het cijfer laat zich door een verandering van meetmethode moeilijk vergelijken met dat van 2015. De veiligheidsladder helpt ons bewust te werken aan verbetering van de veiligheidscultuur in ons bedrijf.