Doelstellingen en prestaties

Veiligheid

Doelstelling 2016

 

Resultaat 2016

 

Doelstelling 2017

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's8

LTIF (lost time injury frequency)
Het aantal ongevallen met verzuim daalt, waardoor de LTIF 2,1 of lager is.

 

Er deden zich 23 ongevallen met verzuim voor, waardoor de LTIF

2,0

bedraagt.

 

De LTIF is 2,0 of lager.

 

Een LTIF-score van 2,0 vanaf 2017.

 

Veiligheid

Veiligheidscultuur
Percentage actieve veiligheidscultuur is 30% of hoger1.

 

Onze score is

34%

 

Percentage actieve veiligheidscultuur is 30% of hoger

 

We streven naar een veilige cultuur binnen de organisatie, binnen afgesproken veiligheidskaders en gericht op houding en gedrag.

 

  Klanten

  Doelstelling 2016

   

  Resultaat 2016

   

  Doelstelling 2017

   

  Strategische doelstelling

   

  Belangrijkste
  risico's8

  Klanttevredenheid
  Klanttevredenheid consumenten- en zakelijke markt is hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.

   

  Consumentenmarkt

  97%

  t.o.v. benchmark

  Zakelijke markt

  89%

  t.o.v. benchmark

   

  Klanttevredenheid gemeten door de NES2 score is hoger dan 52% (consument) en 38% (zakelijke markt).

   

  Klanttevredenheid consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren verder.

   

  Vraagstuk technische arbeidscapaciteit,
  Cyber criminaliteit,
  Privacy energiedata,
  Operationaliseren energietransitie

  Uitvalduur elektriciteit3
  Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling is maximaal 21 minuten.

   

  23,3

   

  Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling 2017 is 21 minuten.

   

  De uitvalduur blijft maximaal 21 minuten in de komende jaren.

   

  Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar
  Aantal postcodegebieden met meer dan vijf storingen is maximaal 16.

   

  17

   

  Het aantal unieke kabelnummers4 met meer dan vijf storingen is maximaal 18.

   

  Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 18 de komende jaren.

   

  Top risico verlagende projecten5
  We streven ernaar om minimaal 90% van de mijlpalen te bereiken.

   

  48%

  Extra toelichting
  hoofdstuk klanten pijler 4

   

  Ook in 2017 streven we ernaar om 90% van deze mijlpalen af te ronden.

   

  We streven ernaar om 90% van deze mijlpalen af te ronden.

   

  Aanbieden slimme meters
  Op 424.000 adressen bieden we een slimme meter aan.

   

  428.000

   

  Op 534.000 adressen bieden we een slimme meter aan.

   

  In 2020 is bij iedereen een slimme meter aangeboden.

   

  Digitaliserings-programma's
  In 2016 ronden we 95% van onze geplande digitaliserings-programma's af.

   

  8%

  Extra toelichting
  hoofdstuk klanten pijler 3

   

  In 2017 ronden we 95% van onze geplande digitaliserings-programma's af.

   

  Alliander kiest voor digitalisering van zijn netten.

   

   Medewerkers

   Doelstelling 2016

    

   Resultaat 2016

    

   Doelstelling 2017

    

   Strategische doelstelling

    

   Belangrijkste risico's8

   Score medewerkers-
   onderzoek

   Score medewerkers-
   onderzoek Great Place to Work van minimaal 75.

    

   70

    

   In 2017 streven wij naar een score van 75 in het medewerkersonderzoek van Great Place to Work.

    

   Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.

    

   Benodigde competenties

   Verzuim medewerkers
   Verzuimpercentage van maximaal 3,9%.

    

   4,1

    

   Verzuimpercentage van maximaal 3,9%

    

   Het verzuimpercentage is maximaal 3,9% in de komende jaren.

    

   Vrouwen in leidinggevende posities
   Minimaal 26% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.

    

   24,7%

    

   Minimaal 27% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.

    

   In 2025 is minimaal 33% van onze leidinggevenden vrouw.

    

   Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
   100 leer/werkplekken aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

    

   104

    

   100 leer/werkplekken aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

    

   In 2020 bieden we samen met onze leveranciers meer dan 100 leer/werkplekken aan voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

    

    Aandeelhouders en investeerders

    Doelstelling 2016

     

    Resultaat 2016

     

    Doelstelling 2017

     

    Strategische doelstelling

     

    Belangrijkste risico's8

    Behoud solide rating
    Handhaven solide A rating profiel.

     

    S&P: AA-/A-1+/stable outlook Moody's: Aa2/P-1/Stable outlook

     

    Handhaven solide A rating profiel.

     

    Handhaven solide A rating profiel. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

     

    Onvoldoende langetermijnoriëntatie van regelgeving
    Financiële risico's als vermeld in de jaarrekening

    FFO/Nettoschuld
    Doelstelling: >20%

     

    27%

     

    FFO/nettoschuld Doelstelling: > 20%

      

    Rentedekking
    Doelstelling: > 3,5

     

    8,3

     

    Rentedekking Doelstelling: > 3,5

      

    Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)
    Doelstelling: < 60%

     

    33%

     

    Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen) Doelstelling: < 60%

      

    Solvabiliteit
    Doelstelling: > 30%

     

    59%

     

    Solvabiliteit Doelstelling: > 30%

      

    Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
    Bij minimaal 68% van onze uitgaven wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht

     

    71%

     

    Bij minimaal 71% van onze uitgaven wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht.

     

    In 2020 hebben we met minimaal 80% van onze leveranciers afspraken gemaakt over de CO2-prestatie van het eigen bedrijf en de te leveren producten of diensten aan Alliander. Van ons materiaal is 40% circulair ingekocht.

     

    CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering
    De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 833 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek)7

     

    797 kton

     

    De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 673 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek).

     

    We streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.

     
     • 1 Het niveau van veiligheidscultuur binnen Alliander wordt gemeten d.m.v. de positie op de veiligheidsladder. De score en doelstelling voor 2016 is op basis van hoeveel medewerkers voldoen aan een veiligheidsniveau van minimaal 3.
     • 2 Vanaf 2017 rapporteert Alliander over de klanttevredenheid met behulp van de Net Effort Score (NES).
     • 3 De uitvalduur geeft in minuten weer de gemiddelde duur dat onze klanten in het Liander-gebied in een periode van een jaar geen elektriciteit hebben. De genoemde uitvalduur van 2016 is gebaseerd op laag-, midden- hoogspanning.
     • 4 Vanaf 2017 rapporteert Alliander over de herhaalstoringen op kabelnummer i.p.v. postcodegebieden.
     • 5 De KPI meet in hoeverre voor de 25 belangrijkste programma’s of projecten die een belangrijk risico mitigeren de vooraf gedefinieerde mijlpalen zijn behaald. Definitie van de KPI is gewijzigd t.o.v. 2015, en KPI focust nu op tussenliggende mijlpalen en niet enkel op finale oplevering van een project.
     • 6 De doelstelling voor 2016 (424.000 adressen) wijkt af van de in het jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 opgenomen doelstelling voor 2016 (van 447.000 adressen), hetgeen wordt veroorzaakt doordat de finale planning voor de aanbieding van de slimme meter is afgerond ná publicatie van het jaarverslag en het jaarplan.
     • 7 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2016 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren. 
     • 8 In het hoofdstuk risico's is een nadere toelichting opgenomen over de risico's.