Over Alliander

Alliander is een energienetwerkbedrijf. Dagelijks ondersteunen we ruim 3 miljoen klanten met toegang tot energie. Wij zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland.

Onze rol in de energieketen

Alliander is als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de regionale distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Wij produceren of verhandelen zelf geen energie. Dat doen energieleveranciers, inkopers of handelaren. Het grootste deel van de energie die wij distribueren, komt van energiecentrales en windparken via de landelijke energienetten van TenneT en Gasunie of via import.
Daarnaast leveren steeds meer consumenten en bedrijven energie die ze zelf produceren terug aan onze energienetten. Hierdoor ontstaat een wisselwerking tussen vraag en aanbod van energie. Dit vraagt om een andere rol van ons bedrijf. Alliander zorgt ervoor dat alle energie zo veilig en efficiënt mogelijk wordt gedistribueerd van opwekker of invoeder naar de eindgebruiker. Bijvoorbeeld van windturbines naar huishoudens of naar laadpunten voor elektrisch vervoer.

Alliander in de energieketen

Hoe we georganiseerd zijn

Alliander bestaat uit een groep bedrijven met in totaal circa 7.150 medewerkers. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Aandeelhouders van Alliander zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Samen met hen en onze partners overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van energie-infrastructuur.

Liander

Netbeheer is onze belangrijkste activiteit. Netbeheerder Liander houdt de energie-infrastructuur in goede conditie om dagelijks miljoenen consumenten en bedrijven te voorzien van gas en elektriciteit.

Liandon

Liandon legt zich toe op de aanleg en het onderhoud van intelligente energie-infrastructuren. Het bedrijfsonderdeel fungeert bovendien als kenniscentrum van Alliander voor de energiemarkt in Nederland en daarbuiten.

Allego

Allego ontwikkelt laadoplossingen en laadinfrastructuur op maat voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. Allego investeert in het plaatsen en beheren van laadpalen en laadpunten in Nederland, België en Duitsland.

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO)

Alliander DGO zorgt voor ontwikkeling, aanleg en beheer van alternatieve energie-infrastructuren, zoals warmtenetten en netwerken voor biogas. Dit doet zij door grondeigenaren, overheden, aanbieders en gebruikers met elkaar te verbinden en hen te helpen om hun duurzaamheidsambities te realiseren.

Kenter

Meetbedrijf Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Daarmee ondersteunt het bedrijf zakelijke relaties die kostenbewust en duurzaam willen ondernemen. Kenter plaatst onder meer meters, levert betrouwbare meetdata en geeft inzicht in energieverbruik met online (verbruiks)analyses. Kenter komt voort uit Liander Meetbedrijf en is sinds 1 mei 2016 een zelfstandig bedrijfsonderdeel van Alliander.

Alliander Duitsland

Als dienstver­lener en partner van netbeheerders, steden en gemeenten is Alliander AG op kleine schaal in Duitsland actief. Alliander AG beheert elektriciteits- en gasnetten, openbare verlichting en verkeerslichten in onder meer Berlijn, Noordrijn-Westfalen en Hessen. Het bedrijf werkt mee aan betaalbare energiesystemen en helpt wijken om slim met energie om te gaan.

Overige activiteiten in het kader van de energietransitie

Alliander onderzoekt en ontplooit daarnaast bedrijfsactiviteiten, die passen bij de strategie van het bedrijf en invulling geven aan onze rol in de transitie naar een duurzamer energiesysteem. Voorbeelden hiervan zijn Energy Exchange Enablers, Smart Society Services, Locol en Zown.

2016 in cijfers)

Aantal klant-aansluitingen

6 mln

Aantal medewerkers

7.150

Uitvalduur elektriciteit

23 minuten

CO2-uitstoot

824 kton

Netto-omzet

680 € mld

Investeringen in materiële vaste activa

680 € mln

Balanstotaal

8 € mld

Resultaat

282 € mln

Ons werkgebied

Elektriciteit en gas

Elektriciteit

Omvang netwerk (kilometer)

90.000 km
42.000 km