Benchmark van onze prestaties

We kijken kritisch naar onze eigen prestaties en zetten deze ook af tegen die van andere ondernemingen, zowel binnen als buiten de energiesector. Dit doen we vooral om te leren en kansrijke verbeteringen te signaleren. Een aantal benchmarkgegevens lichten we hieronder toe.

Benchmark binnen de energiesector

Uitvalduur

De betrouwbaarheid van onze netten is groot. De uitvalduur voor elektriciteit bij Liander was in 2016 met 23,3 minuten gemiddeld hoger dan het landelijke gemiddelde van 21 minuten in 2016. Waar het gaat om gas, was de gemiddelde uitvalduur bij klanten in het Liandergebied in 2016 met 85 seconden lager dan het landelijke gemiddelde in 2015 (129 seconden).

Internationale benchmark voor uitvalduur

Landelijke benchmark

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van Alliander komt in 2016 uit op 4,1% (2015: 3,8 procent). Het ziekteverzuim in Nederland was in 2016 3,8 procent.

Transparantie

Jaarlijks doet Alliander ook mee aan de Transparantiebenchmark. Deze benchmark, die wordt gehouden onder 500 ondernemingen, van het ministerie van Economische Zaken geeft aan hoe transparant ondernemingen zijn in hun verslaglegging. Alliander eindigde in 2016 op de 1e plaats (2015: 9) en was ook de hoogstgenoteerde in de energiesector.

Transparantiebenchmark

Great Place to Work

Alliander heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn voor zijn (toekomstige) medewerkers, zodat hun expertise blijvend voor Alliander ingezet wordt. Of Alliander een topwerkgever is, laten we graag objectief beoordelen. Daarom doen we mee met het werkgeversonderzoek van Great Place to Work, waaraan jaarlijks tientallen Nederlandse ondernemingen meedoen. Alliander eindigde op basis van een meting van afgelopen jaar niet in de lijst met Best Workplaces.